Előzetes bejelentkezést követően, Tamás rövid - tömör és célratörő elemzést végez a kliens aurájában. Az elemzés alkalmával fény derülhet a problémák tömkelegére, személyi/érzelmi (az aurában megmutatkozó) gátakra, az aura állapotára, az abból hiányzó energiákra.

Konzultáció Azzal kapcsolatosan kérhető konzultáció, hogy az aurában milyen potenciális területek mutatkoznak, illetve milyen eséllyel kezelhető egy bizonyos testi/életszerű probléma. Egy konzultáció alkalmával bármivel lehet foglalkozni, bármilyen kérdéssel fel lehet keresni Tamást. Ő, az ember aurájában keresi a válaszokat. Van olyan, mikor mindezt egy egyszerű "tanácsadás" jelleggel lehet lefolytatni, ekkor egy rövid beszélgetés kapcsán születik meg a válasz. Van, hogy rövidebb elemzés mélyebb szinteken szükségessé válhat, illetve mikor teljes egészében az aura titkaira és tartalmára fektetődik a hangsúly.

A konzultációk bármire kiterjedhetnek, legfeljebb Tamás elmondja, hogy auratikus okot nem talál az adott problémára. Tamás ekkor egy általános kezelést is lefolytathat, illetve ajánlhat olyan kezeléseket és módszereket, amikkel megszűntethető a problematika. Az elemzések szempontjából az ügyfél irányt adó témákra is előzetesen ráiránythatja az elemzést.

Két kérdés letisztázására van mód, azonban ezek a kérdések az ügyféllel kapcsolatosan bármire kiterjedhetnek és egy-két alkérdéssel minimálisan körbeaknázhatók.

Megoldást keresni a problémákra, ebben segít Tamás a konzultáció során.

Az egyén aurájának egykedvű állapotba terelése annak érdekében, hogy a mindennapok ne kössék az embert túlon-túl a földközelbe. Ez egy olyan metodika, ami Tamás kidolgozása alapján több lépcsős módon is tarkítható - a programok keretein belül mód nyílik rá.

Az életünkben milliónyi probléma adódik, s azok lenyomatot hagynak az aurában. Így nyílik mód azok elemzésére is, tehát az aura által sokaknak tudott már Tamás tanácsot, ambíciót, reális víziót és erőt adni mind a közel, mind pedig a távoli jövőre való tekintettel egyaránt.

Havonta célszerű egy konzultációs időpontot kérni, hogy a különböző fejleményeket,
az azt megelőző konzultáció tartalmával összeegyeztethessék!

.

.

.

.